B2C SALES TERMS & CONDITIONS Of LOWA SPORTSCHUHE GMBH

Lowa Sportschuhe GmbH
Hauptstrasse 19
85305 Jetzendorf
Germany

1. Soveltamisala, määritteet, rajoitukset

1.1 Seuraavia yleisiä myyntiehtoja (”yleiset myyntiehdot”) sovelletaan kaikkiin LOWA Sportschuhe GmbH -yhtiön verkkomyynteihin ja -toimituksiin myynnissä, joka tapahtuu eri verkkosivustojen ja/tai välittömien selainviestintävälineiden kautta loppukuluttajille ja yrityksille jäljempänä tarkoitetussa merkityksessä, jäljempänä yhdessä ”viestintävälineet”.

1.2 ”Kuluttajat” ovat juridisessa merkityksessä luonnollisia, täysi-ikäisiä, vähintään 21-vuotiaita henkilöitä, jotka tekevät verkko-ostoksen ainoastaan omia yksityisiä tarkoituksiaan varten, kuten Saksan siviililain (jäljempänä ”BGB”) § 13 on määritetty. Kengät, joita LOWA tarjoaa myyntiin henkilönsuojainten tarkoituksiin, on merkitty erikseen.

1.3 ”Yritykset” ovat juridisessa merkityksessä luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka tekevät verkko-ostoksen ominaisuudessaan kaupallisena tai riippumattomana liikeyrityksenä – kuten Saksan siviililain § 14 on määritetty – ainoastaan omia yksityisiä tarkoituksiaan ja kulutustaan varten.

1.4 Käsitteitä ”asiakas” ja/tai ”sinä” käytetään tässä tarkoittamaan yhdessä kuluttajia ja yrityksiä edeltävien kohtien 1.2 ja 1.3 mukaisesti.

1.5 Näiden yleisten myyntiehtojen ja niiden perusteella tapahtuvan verkkomyynnin ulkopuolelle on suljettu kaikki Lowa®-tuotteiden kaupalliset jälleenmyyjät sekä niiden Lowa®-kenkien koko segmentti, joita käytetään kaupallisesti tai ammatillisesti ja jotka siten kuuluvat henkilönsuojaimien luokkaan asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti. Näille vaaditaan lisäksi CE-hyväksyntä, jota ei tarvita muulle LOWA-tuotevalikoimalle. Siten LOWA myy verkkokaupassaan ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka on tarkoitettu vain yksityisiin käyttötarkoituksiin.

1.6 Viestintävälineet ja niiden sisältö tarjotaan käyttöön maksutta sellaisina kuin ne ovat saatavilla” (”as is”) ilman minkäänlaista takuuta. Niiden sisältämät tiedot ovat vain yleisiä tietoja eivätkä ne ole neuvontaa.

1.7 Me emme varmista tai takaa, että viestintävälineissämme olevat tiedot ovat täsmällisiä, täydellisiä tai ajantasaisia tai ettei niissä ole viruksia tai muita haitallisia osia. Emme myöskään tarjoa käyttöön mitään tiettyä IT-infrastruktuuria tai verkkoyhteyttä. Siksi emme voi varmistaa tai taata, että viestintävälineidemme käyttö onnistuu ilman katkoksia tai virheettömästi. Emme myöskään anna mitään takuita tai vahvistuksia viestintävälineidemme sisällön käytöstä mitä tulee soveltuvuuteen, käytettävyyteen, virheettömyyteen, täsmällisyyteen, ajantasaisuuteen, luotettavuuteen tai vastaaviin sovellettavan lainsäädännön sallimassa suurimmassa laajuudessa.

1.8 Kaikki viestintävälineiden käyttö tapahtuu asiakkaan omalla riskillä. Lowa tai sen työntekijät, esimiehet, toimitusjohtajat tai myyntiedustajat tai muut kolmannet osapuolet, jotka osallistuvat tai ovat osallistuneet verkkosivuston ja/tai sovelluksen laadintaan, tuottamiseen ja toimitukseen, eivät ole vastuussa välittömistä erityisistä vahingoista, välillisistä vahingoista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat viestintävälineiden sisältöjen käytöstä tai viestintävälineiden sisältöjen puuttuvasta käyttömahdollisuudesta. Tähän sisältyvät sellaiset vahingot, jotka aiheutuvat viruksista tai muista virheellisistä tai epätäydellisistä tiedoista verkkosivustolla ja/tai sovelluksessa tai tuotteiden toiminnasta tai muuten näiden yleisten myyntiehtojen puitteissa tai niihin liittyen. Asiakasta kielletään ehdottomasti käyttämästä viestintävälineitä sellaisten tietojen ja sisältöjen julkaisemiseen tai välittämiseen, jotka loukkaavat tai voivat loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai pakottavia sovellettavia lakimääräyksiä. Tähän sisältyvät, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tiedot ja sisällöt, joiden luonne on uhkaava, herjaava, väärä, diskriminoiva, laiton, loukkaava tai vastaava ja jotka voivat loukata kolmansien osapuolien oikeuksia. Lowa pidättää oikeuden estää käyttäjältä viestintävälineiden käyttö, mukaan luettuna estää asiakkaalta pääsy niihin, jos Lowa yksinomaisen harkintavaltansa mukaan katsoo tämän käytön näitä yleisiä myyntiehtoja rikkovaksi.

1.9 Hyväksymme verkkomyynnit ja toimitukset yrityksille vain, jos tilatut tuotteet tulevat ainoastaan kyseisen yrittäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja vastaavat jäljempänä olevassa kohdassa 4.1 annettuja määriä.

1.10 Tehdessään tilauksia viestintävälineiden kautta asiakas voi ladata yleiset myyntiehdot verkkokaupassa olevien linkkien kautta, tallentaa ne sähköiselle laitteelleen ja/tai tulostaa ne. Nämä yleiset myyntiehdot lähetetään asiakkaalle pysyvällä välineellä verkko-ostoksen tekemisen jälkeen (esimerkiksi sähköpostin muodossa PDF-liitteenä). Avaamalla viestintävälineet ja käyttämällä niitä asiakas hyväksyy myös näiden yleisten myyntiehtojen voimassaolon kokonaisuudessaan sekä yleisesti viestintävälineisiin liittyen sovellettavat lakisäännökset ja määräykset. Jos asiakas ei hyväksy näiden yleisten myyntiehtojen soveltamista, hänen on poistuttava kyseisistä viestintävälineistä välittömästi.

2. SOPIMUSKUMPPANI

Sopimuskumppani kaikissa B2C-verkko-ostoksissa on:

Lowa Sportschuhe GmbH
Hauptstrasse 19
85305 Jetzendorf
Saksa
Toimitusjohtajat: Ruggero Giancarlo Zanatta, Werner Riethmann, Alexander Nicolai; alv-tunnusnro: DE 131013898 Puh.: +49(0)8137–999444 Sähköposti: webshop@Lowa.de; rekisteröity Ingolstadtin tuomioistuimen kaupparekisteriin numerolla HRB 172614

3. TARJOUKSET JA MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN

3.1 Tarjouksemme ovat sitomaton kutsu asiakkaille tilata tuotteita LOWA B2C -verkkokaupastamme. Tekemällä tilauksia asiakas tekee osaltaan sitovan tarjouksen tehdä myyntisopimus. Tällaisesta tarjouksesta tulee molempia osapuolia sitova oikeudellinen side vain, jos vahvistamme sen tekstimuodossa sähköpostilla asiakkaalle seitsemänkymmenen kahden (72) tunnin kuluessa (jäljempänä ”tilausvahvistussähköposti”). Muussa tapauksessa kyseinen tarjous on meidän puoleltamme hylätty. Jos tilaukseen sisältyy useita tuotteita, kauppasopimus koskee vain nimenomaisesti asiakkaan tilauksessa ja meidän tilausvahvistussähköpostissamme mainittuja tuotteita.

3.2 Kun löydät tuotteen, jonka haluat hankkia verkosta, voit laittaa sen ostoskoriin ilman ostovelvoitetta ja napsauttaa painiketta ”lisää ostoskoriin”, ”buy-now”, ”osta nyt” tms. Voit vapaasti poistaa valitun tuotteen ostoskorista painamalla Poista tuote -painiketta. Kirjaudu sitten sisään ja luo asiakastili. Vaihtoehtoisesti voit tehdä ostokset myös vieraana. Tässä tapauksessa sinun on annettava henkilötietosi uudelleen jokaisen uuden tilauksen yhteydessä. Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä (*). Kun olet syöttänyt tietosi sekä valinnut haluamasi toimitus- ja maksutavan, näet tilauksesi yksityiskohtaisen koosteen, sen kokonaissumman sisältäen toimituskustannukset sekä erittelyn. Syötettyjä tietoja voi muokata ja/tai täydentää napsauttamalla Muokkaa-painiketta. Sinua pyydetään tämän jälkeen viimeistelemään verkko-ostoksesi napsauttamalla Osta-painiketta. Tähän hetkeen asti verkko-ostoksen voi keskeyttää milloin tahansa yksinkertaisesti sulkemalla käyttämäsi viestintävälineen.

3.3 Pidätämme Lowa-tietosuojalausekkeen (katso lowa.com/legal/privacy) mukaisesti oikeuden tehdä yksilöllinen luottokelpoisuuden tarkistus. Sen tuloksesta riippuen meillä on myös oikeus hylätä tietyt maksutavat.

4. TILAUSTEN PERUUTUS LOWAn TOIMESTA

4.1 Jos Lowa ei jostain syystä (mukaan luettuna kohdassa 4.2 tai muussa kohdassa tässä kuvatut syyt) pysty hyväksymään asiakkaan tilausta kokonaan tai osittain, ilmoitamme asiakkaalle tästä sähköpostilla. Jokaisen tehdyn tilauksen enimmäismäärä on kolme (3) paria kenkiä.

4.2 Meillä on oikeus peruuttaa asiakkaan tilaus tärkeästä syystä, tätä sovelletaan erityisesti – tämä ei ole täydellinen luettelo – seuraavissa tilanteissa:

4.2.1 Emme pysty saamaan asiakaan maksulle valtuutusta ja/tai meillä on syy olettaa, että kyseinen verkko-ostos voi olla laiton tai petollinen toimi. Tähän sisältyvät asiakkaan tilaukset, joissa tilattujen tuotteiden määrä ylittää tavanomaiset kotitalous- tai yksityiskäyttöön tarvittavat määrät tai joissa tehdään identtisiä peräkkäisiä tilauksia, tai jos tehdään epätavallisten määrien tilauksia samaan toimitusosoitteeseen.
4.2.2 Asiakas ei täytä näihin yleisiin myyntiehtoihin sisältyviä vaatimuksia ja kriteereitä.
4.2.3 Havaitsemme tilatun tuotteen kuvaukseen ja/tai hintaan liittyvän ilmeisen selkeän virheen. Lisäksi viestintävälineidemme kirjoitusvirheistä, tuotekuvauksista tai yleisesti ilmeisistä virheistä ei voida johtaa asiakkaan oikeuksia.
4.2.4 Asiakkaan tilaamaa tuotetta ei yllättäen ole varastossa tai muuten saatavilla.
4.2.5 Tapauksissa, joissa tiedämme tai joissa meillä on perusteltu epäilys, että kyseinen tilaus on tehty käyttämällä ohjelmistoa, robottityökalua, Crawler- tai Spyder-ohjelmistoa tai muuta automatisoitua menetelmää.

4.3 Hyväksymme ainoastaan toimitukset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisälle.

4.4 Ilmoitamme kyseiselle asiakkaalle välittömästi, jos Lowa peruuttaa tilauksen. Jos asiakas on jo saanut meiltä tuotteita, jotka ovat peruutuksen kohde, hän on velvollinen lähettämään ne meille jäljempänä olevassa kohdassa 5.4 kuvatun palautuskäytännön mukaisesti sekä saamaan meiltä palautuksen jo saamistamme kyseisten tuotteiden maksuista sekä saamaan korvauksen asiakkaalle mahdollisesti jo syntyneistä toimituskustannuksista. Asiakkaalla ei ole oikeutta muihin vaateisiin, kuten esimerkiksi jos hän ei pysty tekemään vaellusmatkaansa, koska hänen tilaustaan ei ole toimitettu, jne.

5. KULUTTAJA-ASIAKKAIDEMME PERUUTUSKÄYTÄNTÖ JA -MENETTELY

5.1 Kuluttaja-asiakkaillamme on oikeus perua tilaus ja vastaava ostosopimus neljäntoista (14) vuorokauden (tai toisen sovellettavien pakottavien lakien vuoksi määrätyn peruutusajan) kuluessa laskettuna siitä päivästä, jona asiakas tai kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyritys, on vastaanottanut kyseisen tilauksen viimeisen tuotteen.

5.2 Käyttääkseen peruutusoikeuttaan kuluttajan on ilmoitettava meille,
Lowa Sportschuhe GmbH
Hauptstrasse19
85305 Jetzendorf,
Puh.: +49 – (0)8137 999 444,
Sähköposti: www.webshop@Lowa.de)
päätöksestään peruuttaa kyseinen tilaus selkeällä ilmoituksella, joka sisältää tilaus- ja asiakasnumeron (jäljempänä ”peruuttamisilmoitus”). Kuluttaja voi käyttää tähän seuraavaa mallia, mutta se ei ole pakollista:

· Osoite: Lowa Sportschuhe GmbH
Hauptstrasse 19
85305 Jetzendorf
Saksa

· Vakuutus: I/we give you by notice that I/we withdraw from my/our contract of sale of the following articles:

        ____________________________ 
        ____________________________
        ____________________________ 

        Tilauspäivä: ___________________________ 

        Tilausnumero:  ___________________________

        Asiakkaan nimi: _____________________ 

        Asiakkaan osoite: ____________________ 

        Päiväys: _________________________________ 

Riittää, että peruuttamisilmoitus lähetetään ennen edellä kohdassa 5.1 annetun neljäntoista vuorokauden määräajan päättymistä.

5.3 Palautamme kuluttajalle välittömästi peruuttamisilmoituksen vastaanottamisen jälkeen kymmenen (10) työpäivän kuluessa kaikki kyseiseen peruttuun tilaukseen liittyvät saamamme maksut mukaan luettuna toimituskustannukset. Tämä ei koske kustannuksia, jotka aiheutuvat kuluttajan päätöksestä valita toinen toimitustapa kuin meidän vakiotoimitustapamme. Teemme maksupalautuksen ilman lisäkustannuksia tai -maksuja käyttämällä samaa maksutapaa, jota kyseinen kuluttaja on käyttänyt perutun tilauksen maksuun, ellei kyseisen maksupalautuksen osalta ole toisin sovittu. Jokaisen maksupalautuksen edellytyksenä on, että saamme palautetut tuotteet takaisin tai että kuluttaja vakuuttaa, että hän on lähettänyt ne takaisin, sen mukaan, kumpi tapahtuu aiemmin.

5.4 Kuluttaja on velvollinen palauttamaan tai luovuttamaan kyseiset tuotteet välittömästi tai neljäntoista (14) vuorokauden tai muun sovellettavan pakottavan lainsäädännön vuoksi määrätyn ajanjakson sisällä – laskettuna siitä päivästä, jolloin kuluttaja on antanut peruuttamisilmoituksensa kyseiselle valtuutetulle LOWA-verkkokaupalle (joka ei ole kuljetusyritys), jolta hän on saanut tuotteen (jäljempänä ”verkkokauppakumppani”). Meidän itse toimittamiemme tilausten osalta tämä on Lowa Sportschuhe GmbH, Hauptstrasse 19, 85305 Jetzendorf/Germany. LOWA pyytää tällöin kuluttajia lähettämään kengät alkuperäisessä LOWA-kenkälaatikossa takaisin tai verkkokauppakumppanille. Näin varmistetaan, että kengät eivät likaannu tai vaurioidu muuten.

5.5 Kuluttajan katsotaan noudattaneen edellä mainittua määräaikaa, jos peruuttamisilmoituksen kohteena olevat tuotteet lähetetään edellä mainitun neljäntoista vuorokauden määräajan kuluessa. Jos muuten laissa ei pakottavasti toisin määrätä, kuluttaja vastaa palautettujen tuotteiden kustannuksista. Hän vastaa kyseisten tuotteiden arvon alenemisista vain, jos tämä aleneminen on aiheutunut kuluttajan virheellisestä toiminnasta tuotteen toiminnan ja/tai ominaisuuksien tarkistamisen yhteydessä.

6. TOIMITUSTAVAT, OMISTUSOIKEUS, HINNAT

6.1 Kaikki viestintävälineissä näytetyt tuotteet ovat saatavilla saatavuudesta riippuen. Tämä tarkoittaa, että vaikka pyrimme varmistamaan, että viestintävälineemme kuvaavat jatkuvasti varastomme saatavuutta, voi olla, ettei viestintävälineissä näytetty tuote ole enää ostettavissa. Tuotteiden vähäiset väri- tai muut poikkeamat ovat mahdollisia kuvausolosuhteista, erilaisista näyttötekniikoista tai muista teknisistä syistä johtuen emmekä vastaa tällaisista variaatioista ja poikkeamista.

6.2 Lähetämme asiakkaan tilaamat tuotteet neljän (4) työpäivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet ja vahvistaneet kyseisen tilauksen. Mikäli ei ilmene odottamattomia ongelmia, kuten esimerkiksi lakkoja tai muita ylivoimaisia esteitä ja vastaavia, kuluttajan tulisi saada tilatut tuotteet yleensä seitsemän (7) työpäivän kuluessa laskettuna kyseisen tilauksen ja sen vahvistuksen päivämäärästä.

6.3 Jos vahvistamamme Lowa-tuotteiden toimitus asiakkaalle viivästyy yksittäistapauksissa edellä mainitusta seitsemästä työpäivästä, asiakkaalla on valintansa mukaan oikeus päättää, peruuko hän vastaavan tilauksen vai pitääkö hän sen odottamassa. Jos on kulunut neljä (4) viikkoa – laskettuna tilausvahvistuksemme päivämäärästä – kyseisen tilauksen tekemisestä ilman toimitusta asiakkaalle, tilaus perutaan automaattisesti ja palautamme kaikki asiakkaalta saadut maksut edellä olevan kohdan 5.3 mukaisesti.

6.4 Meillä on oikeus – mikäli järkevästi mahdollista – toimittaa tilaus myös osatoimituksina ilman, että tästä syntyy asiakkaalle lisäkustannuksia, mikäli osatoimitus ei tapahdu hänen toiveestaan. Jokainen osatoimitus muodostaa erillisen ostosopimuksen. Jos suoritamme osatoimituksen myöhässä tai osatoimituksessa on puutteita, asiakkaalla ei ole oikeutta perua muita osatoimituksia.

6.5 Asiakas vastaa toimituskustannuksista, ellei viestintävälineissä ole toisin määrätty.

6.6 Kuluttajan verkkokaupastamme tilaamat tuotteet pysyvät meidän omaisuutenamme siihen asti, kunnes ne on maksettu kokonaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä niitä edelleen, hävittää niitä tai kuormittaa niitä kolmansien osapuolien oikeuksilla ennen kuin omistajuus on siirtynyt hänelle. Yritysten tilaamat tuotteet pysyvät meidän omaisuutenamme siihen asti, kunnes kaikki liiketoimintasuhteesta johtuvat vaatimuksemme (mukaan luettuna verkkokauppakumppaneidemme vastaavat) on täytetty.

6.7 Toimitus tapahtuu omalla riskillämme sen maan verkkokauppaan sovellettavien lakimääräysten mukaisesti, jossa asiakkaan kotipaikka on. Yritykselle toimitettaessa toimitusriski siirtyy yritykselle, kun tilatut tuotteet luovutetaan kulloisellekin rahdintoimittajalle.

6.8 Jos tilauksen toimitus epäonnistuu asiakkaasta johtuvista syistä, hän vastaa tästä syntyneistä lisäkustannuksista. Toimituksia ei katsota voitavan toimittaa, jos saatavilla ei ole vastaanottamiseen oikeutettua henkilöä ja toimituksen vastaanottoaika menee ohi ilman, että vastaava lähetys vastaanotetaan tai jos vastaanottaja tai hänen valtuuttamansa vastaanottamiseen oikeutettu henkilö kieltäytyy vastaanottamasta lähetystä tai asiakasta tai hänen vastaanottamiseen valtuuttamaansa henkilöä ei tavoiteta annetusta osoitteesta. Tätä sovelletaan myös toimituksiin tiettyihin vastaanottopaikkoihin, kuten posti- ja kirjelaatikoihin.

6.9 Viestintävälineissämme annetut hinnat näytetään ensisijaisesti valuutassa euro sisältäen lakisääteiset liikevaihtoverot ja muut hintaelementit, jotka näytetään erikseen asiakkaan meiltä saamalla laskulla. Kaikkiin B2C-verkkomyynteihin käytettävä arvonlisäverokanta on se, jota sovelletaan kyseisten Lowa-tuotteiden toimitusmaassa Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisällä.

7. PRODUCT WARRANTY

7.1 B2C-verkkomyyntiin sovelletaan lakisääteistä kahden (2) vuoden takuuaikaa tilattujen Lowa-tuotteiden vastaanottamisesta alkaen, yritysten kohdalla tämä takuu on yksi (1) vuosi. Viimeksi mainittua aikarajoitusta ei sovelleta tapauksissa, joissa yrityksen vaateet perustuvat terveyden tai hengen menetykseen tai meidän törkeään tuottamukseemme tai joissa on määrätty pidemmät takuuajat sovellettavan pakottavan lainsäädännön perusteella. Kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun vuoksi asiakas hyväksyy, että Lowa-tuotteen korjaaminen on prioriteettimme ja ensisijainen valinta tilanteissa, joissa korjaus on mahdollista.

7.2 Takuuvaateet tulee osoittaa LOWA Sportschuhe GmbH Deutschland -yhtiölle kaikissa tapauksissa, joissa me olemme toimittaneet verkosta tilatut tuotteet. Kaikkien muiden toimitusten tapauksessa, jotka on tehnyt myyntikumppanin valtuutettu Lowa-verkkokauppa, toimitamme kyseisen takuuvaateen edelleen tälle kumppanille.

7.3 Tämän B2C-verkkokauppaan liittyvän takuusuorituskäytännön puitteissa emme anna takuuta tuotteille,

7.3.1 joita ei ole hankittu viestintävälineiden kautta
7.3.2 jotka ovat vaurioituneet huolimattomuuden tai väärinkäytön vuoksi (kuten esimerkiksi epätavallisen korkeiden tai alhaisten lämpötilojen ja kuumuuden, haitallisten kemikaalien, kuten syövyttävät aineet, aiheuttaman kuormituksen ja vastaavien vuoksi)
7.3. jotka ovat vaurioituneet olennaisen väärinkäytön tai tämän tuotteen käyttötarkoitusten ulkopuolisten toimien vuoksi (kuten esimerkiksi matka- tai vapaa-ajantuotteen käyttö vuorikiipeilyyn Alpeilla tai päin vastoin ulkoilukäyttöön maastossa tarkoitetun kengän käyttö kaupunkimaastossa kovalla alustalla)
7.3.4 jotka ovat vaurioituneet normaalin käytön ja kulumisen vuoksi tämän tuotteen kohtuullisen käyttöiän aikana.

8. TEKIJÄNOIKEUDET

8.1 Lowa on ja pysyy kaikkien tekijänoikeuksien ja viestintävälineiden sisäisten ja ulkoisten sisältöjen haltijana. Sinulla on oikeus ainoastaan puhtaasti henkilökohtaiseen, ei-ammatilliseen ja puhtaasti informatorisiin tarkoituksiin tapahtuvaan käyttöön katsoa, toistaa ja/tai ladata kokonaan tai osittain sisältöjä, jotka ovat tällä hetkellä tai tulevaisuudessa viestintävälineissä (jäljempänä ”sallittu käyttö”). Kenelläkään viestintävälineiden käyttäjällä kaikki asiakkaat mukaan luettuna ei ole oikeutta muuttaa, kopioida tai julkaista niiden sisältöjä missään muodossa, luoda niistä johdettuja teoksia, myöntää lisenssejä, jäljentää niitä, siirtää niitä tai luovuttaa viestintävälineiden sisältöjä tai käyttää niitä muilla verkkosivustoilla tai muissa medioissa, paitsi jos olemme antaneet tähän nimenomaisen kirjallisen luvan etukäteen jokaiseen yksittäiseen viestintävälineidemme käyttäjän kirjallisesti hakemaan muutokseen tai muuhun sallitun käytön ylittävään käyttöön.

8.2 Asiakas sitoutuu olemaan poistamatta tai muuten heikentämättä tai muuttamatta tekijän-, tuotemerkki- tai muita teollisoikeuksia.

8.3 Sama kuin edeltävissä kohdissa 8.1 ja 8.2 koskee kaikkia tuotemerkkejä, logoja ja muita Lowan teollis- ja tekijänoikeuksia (jäljempänä ”teollis- ja tekijänoikeudet”), jotka pysyvät henkisenä omaisuutenamme (mukaan luettuna meihin sidoksissa olevat yritykset ja lisenssinmyöntäjät).

8.4 Kaikkiin viestintävälineiden käyttäjien, mukaan luettuna asiakkaiden, teollis- ja tekijänoikeuksien sallitun käytön ylittäviin käyttöihin vaaditaan meidän nimenomainen etukäteen antamamme kirjallinen hyväksyntä. Tämä koskee myös kaikkea teollis- ja tekijänoikeuksiemme käyttöä, joka liittyy linkkien, hypertekstin, syvälinkkien ja vastaavien luomiseen kaikkien viestintävälineidemme ja muiden kolmansien osapulien verkkomedioiden välillä.

9. TIETOSUOJA

9.1. Lowa kunnioittaa täydellisesti viestintävälineitä käyttävien henkilöiden tietosuojaa. Tietosuojalausekkeemme sisältää yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuinka ja missä laajuudessa käytämme asiakkaisiin liittyviä tietoja, mukaan luettuna evästeiden käyttö, niiden tietojen tyypistä, joita keräämme asiakkailtamme mihinkin tarkoituksiin, sekä missä tapauksissa annamme kolmansille osapuolille pääsyn näihin tietoihin. Asiakkaalta kysytään nimenomaisesti Double Opt-In -menetelmän muodossa, haluaako hän saada tarjouksia ja/tai muita tietoja. Jos tähän ei anneta suostumusta, poistetaan kaikki kyseiset tiedot kyseisen B2C-verkkotapahtuman päättymisen jälkeen. Asiakas hyväksyy nimenomaisesti niiden henkilötietojen tilapäisen tallentamisen, jotka tarvitaan hänen tilauksensa käsittelyyn ja suorittamiseen mukaan luettuna palautus- ja takuutapausten käsittely.

9.2 Tietosuojalausekkeemme (katso kohta 3.3 edellä) on näiden yleisten myyntiehtojen osa. Avaamalla viestintävälineemme hyväksyt, että käytämme, keräämme, tallennamme ja käsittelemme henkilötietojasi tietosuojalausekkeemme mukaisesti.

10. VASTUUNRAJOITUKSET

**10.1 Lowa ei rajoita millään tavalla vastuutaan petollisesta toiminnasta, ihmishenkien menetyksestä tai terveysvaurioista, jotka johtuvat meidän tai työntekijämme ja/tai edustajamme huolimattomuudesta, tai muista menetyksistä, joiden tapauksessa vastuuta ei saa sulkea pois ja/tai rajoittaa sovellettavien pakottavien lakien ja määräysten mukaisesti. Tässä kohdassa 10 olevat vastuunrajoitukset koskevat myös verkkokauppakumppaneitamme, mutta ei kuitenkaan niissä tapauksissa, joissa olemme vilpillisesti jättäneet ilmoittamatta puutteesta tai olemme kuvanneet tuotteen huomattavan virheellisesti viestintävälineissä (mukaan luettuna PPE-jalkineiden merkitsemättä jättäminen). Lisäksi Lowa ei ota mitään vastuuta sellaisten aineellisten vahinkojen tapauksessa, jotka aiheutuvat asiakkaan jalkineiden sopimuksenvastaisesta ammattikäytöstä, jota Lowa ei ole hyväksynyt, erityisesti mahdollisen PPE-vastuun puitteissa.

10.2 Emme vastaa sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka viestintävälineiden asiakas ja/tai käyttäjä kärsii ja jotka

10.2.1 eivät ole aiheutuneet näiden yleisten myyntiehtojen rikkomisesta meidän toimestamme
10.2.2 ovat seurausta Lowan tilapäisestä puutteellisesta toiminnasta mahdollistaa pääsy viestintävälineisiin (tai niiden osiin), tai ovat seurausta tiettyjen tuotteiden poistamisesta viestintävälineistä
10.2.3 ovat seurausta meidän oikeudestamme peruuttaa tilaukset edellä olevassa kohdassa 4 annettujen säännösten mukaisesti
10.2.4 aiheutuvat levitetystä Denial-of-Service-hyökkäyksestä, internetviruksesta tai muista teknologialle haitallisista tiedoista tai materiaaleista, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti ATK-varusteisiisi, tietoihisi, ohjelmistoosi tai muihin materiaaleihin ja tietoihin viestintävälineiden käytön kautta (tähän lukeutuu – tähän kuitenkaan rajoittumatta – viestintävälineiden tai muiden niihin linkitettyjen verkkomedioiden sisältöjen lataaminen)
10.2.5 ovat tulos tai seuraus sellaisesta velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä meidän puoleltamme, joka aiheutuu tapahtumista, joihin emme voi vaikuttaa (kuten tulipalo, sota, sisäiset levottomuudet, suuret onnettomuudet, tulvat, myrskyt, lakot, sulut ja/tai muu ylivoimainen este).

10.3 Mikäli sovellettavassa pakottavassa lainsäädännössä ei toisin säädetä, koko vastuumme asiakkaita kohtaan rajoittuu vahingoista, jotka syntyvät Lowa-tuotteiden B2C-verkkokaupan yhteydessä, sataan viiteenkymmeneen prosenttiin (150 %) asiakkaan kulloisenkin tilauksen arvosta.**

11. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, OIKEUSPAIKKA, VERKKOVÄLITTEINEN VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISU

11.1 Mikäli kuluttajansuojalainsäädännön alueen sovellettavissa pakottavissa laeissa ja määräyksissä ei toisin säädetä, sovelletaan näihin yleisiin myyntiehtoihin ainoastaan Saksan aineellisoikeutta ottamatta huomioon kansainvälisiä lainvalintasääntöjen periaatteita. Yritysten ja meidän välisten rajat ylittävien verkkomyyntitapahtumien tapauksissa ei sovelleta kansainvälistä tavarakauppaa koskevista sopimuksista tehtyä YK:n yleissopimusta.

11.2 Jos asiakas on yritys, on yksinomainen oikeuspaikka kaikissa näistä yleisistä myyntiehdoista ja/tai verkkokaupasta syntyvissä tai niihin liittyvissä riitatapauksissa, joita ei voida sopia, München/Saksa, ja vastuussa ovat Münchenin siviilituomioistuimet.

11.3 Euroopan komissio tarjoaa käyttöön asetuksen (EU) n:o 524/2013 mukaisesti kansainvälisen verkkosivuston, jota voidaan käyttää kaikilla Euroopan unionin elinten virkakielillä sähköisesti ja joka on eurooppalainen alusta Euroopan unionissa asuvien kuluttajien ja Euroopan unionissa kotipaikkaansa pitävien yritysten välisten sellaisten riita-asioiden ratkaisemiseksi, jotka aiheutuvat tuotteiden verkkokaupasta tai palveluiden tuottamisesta verkossa (nk. OS-alusta/URL: https://ec.europa.eu/odr ).

Kuluttajien on täytettävä sähköinen valituslomake, kun he haluavat tehdä valituksen Lowasta tällä nk. OS-alustalla. Yksittäiset tiedot, jotka on annettava valitusta tehtäessä, on ilmoitettu asetuksen (EU) n:o 524/2013 liitteessä.

12. LOPPUSÄÄNNÖKSET

12.1 Jokainen B2C-verkkokauppatapahtuma kuten myös kaikki viestintävälineiden käyttö tapahtuu ainoastaan näiden yleisten myyntiehtojen perusteella mukaan luettuna tulevat muutokset tai täydennykset, jotka ovat voimassa sillä hetkellä, kun asiakas tekee asianomaisen tilauksen viestintävälineiden kautta, tai sinä päivänä, jona hän käyttää viestintävälineitä, tapauksesta riippuen. Pidätämme oikeuden muuttaa ja/tai täydentää näitä yleisiä myyntiehtoja milloin tahansa.

12.2 Jokaista näiden yleisten myyntiehtojen säännöstä sovelletaan erikseen, ja ne ovat riippumattomia kaikista muista säännöksistä. Jos jokin säännös on pätemätön, tehoton tai muuten toteuttamiskelvoton, se voidaan erottaa muista säännöksistä eikä se vaikuta näiden yleisten myyntiehtojen sisältämien muiden säännösten voimassaoloon ja/tai toteutettavuuteen.