KULUTTAJA-ASIAKKAIDEMME PERUUTUSKÄYTÄNTÖ JA -MENETTELY

 1. Kuluttaja-asiakkaillamme on oikeus perua tilaus
  ja vastaava ostosopimus neljäntoista (14) vuorokauden (tai toisen sovellettavien pakottavien lakien vuoksi määrätyn peruutusajan) kuluessa laskettuna siitä päivästä, jona asiakas tai kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusyritys, on vastaanottanut kyseisen tilauksen viimeisen tuotteen.

 2. Käyttääkseen peruutusoikeuttaan kuluttajan on ilmoitettava meille,

Lowa Sportschuhe GmbH
Hauptstrasse19
85305 Jetzendorf
Puh.: +49 – (0)8137 999 444
Sähköposti: webshop@Lowa.de

päätöksestään peruuttaa kyseinen tilaus
selkeällä ilmoituksella, joka sisältää tilaus- ja asiakasnumeron (jäljempänä ”peruuttamisilmoitus”). Kuluttaja voi käyttää tähän seuraavaa mallia, mutta se ei ole
pakollista:

Osoite: Lowa Sportschuhe GmbH
Hauptstrasse 19
85305 Jetzendorf
Saksa

• Vakuutus: Minä/me ilmoitamme täten, että
peruutan/peruutamme ostosopimuksemme, joka koskee
seuraavia tuotteita:


Tilauspäivä: __

Tilausnumero: __

Asiakkaan nimi: ___

Asiakkaan osoite:__ ___

Päiväys: _____Allekirjoitus:__

Riittää, että peruuttamisilmoitus lähetetään ennen edellä kohdassa 5.1 annetun neljäntoista vuorokauden määräajan päättymistä.

 1. Palautamme kuluttajalle välittömästi peruuttamisilmoituksen vastaanottamisen jälkeen
  kymmenen (10) työpäivän kuluessa kaikki kyseiseen peruttuun tilaukseen liittyvät saamamme maksut mukaan luettuna toimituskustannukset. Tämä ei koske kustannuksia, jotka aiheutuvat kuluttajan päätöksestä valita toinen toimitustapa kuin meidän vakiotoimitustapamme. Teemme maksupalautuksen ilman lisäkustannuksia tai -maksuja käyttämällä samaa maksutapaa, jota kyseinen kuluttaja on
  käyttänyt perutun tilauksen maksuun, ellei kyseisen maksupalautuksen osalta ole toisin sovittu. Jokaisen maksupalautuksen edellytyksenä on, että saamme palautetut tuotteet takaisin tai että kuluttaja vakuuttaa, että hän on lähettänyt ne takaisin, sen mukaan, kumpi tapahtuu
  aiemmin.

 2. Kuluttaja on velvollinen palauttamaan tai luovuttamaan kyseiset tuotteet välittömästi tai
  neljäntoista (14) vuorokauden tai muun sovellettavan pakottavan lainsäädännön vuoksi määrätyn ajanjakson sisällä – laskettuna siitä päivästä, jolloin kuluttaja on antanut peruuttamisilmoituksensa kyseiselle valtuutetulle kansalliselle verkkokauppakumppanille (joka ei ole kuljetusyritys), jolta hän on saanut tuotteen (jäljempänä ”verkkokauppakumppani”). Meidän itse toimittamiemme tilausten osalta tämä on Lowa Sportschuhe GmbH, Hauptstrasse 19, 85305 Jetzendorf/Germany.

 3. Kuluttajan katsotaan noudattaneen edellä mainittua määräaikaa, jos peruuttamisilmoituksen kohteena olevat tuotteet
  lähetetään edellä mainitun neljäntoista vuorokauden määräajan kuluessa. Jos muuten laissa ei pakottavasti toisin määrätä, kuluttaja vastaa palautettujen tuotteiden kustannuksista. Hän
  vastaa kyseisten tuotteiden arvon alenemisista vain, jos tämä aleneminen on aiheutunut kuluttajan virheellisestä toiminnasta tuotteen toiminnan ja/tai ominaisuuksien tarkistamisen yhteydessä.
  he Consumer for the purposes of verifying their features, functioning and/or their characteristics.